Palaute - ehdota aiheita!

Opi suomea! on olemassa sinua varten! Siksi haluaisin kuulla ehdotuksesi siitä, mitä aiheita voisin käsitellä tällä blogilla, ovatko tähänastiset aiheet merkityksellisiä sinulle ja mitä voisin tehdä paremmin auttaakseni sinua oppimaan sinua kiinnostavia aiheita :)

Jos haluat, voit täyttää lomakkeen alla. Voit ehdottaa aiheita tai antaa muuta palautetta tämän blogin sisällöstä :)

Kiitos!

Feedback - suggest topics!

Opi suomea! is here for you! That's why I would like to hear your suggestions on what topics you would like to see discussed on this blog, whether you think the discussed topics are relevant and what I could do better in helping you get the Finnish language content you need :)

If you wish to contribute I would like you to fill out this form below. You can suggest topics or give other feedback on the content of this blog :)

Kiitos!

Ota yhteyttä - Get in touch

iTalki lessons: opi suomea


Kuka minä olen?

Olen suomalainen suomen kielen tuutori joka rakastaa kieliä :) Asun Helsingissä puolisoni kanssa. Opiskelen kuvataidetta yliopistossa ja kiinan kieltä vapaa-ajallani. Perustin tämän sivun, jotta voin jakaa tietoa suomen kielestä sekä oppimateriaaleja kaikille suomen kielestä kiinnostuneille.

Who am I?

I am a finnish language tutor who loves languages :) I live in Helsinki with my spouse. I study fine arts in university and Chinese in my free time. I started this page to share Finnish language resources and study materials with everyone interested in studying Finnish.