2.12. Suomi-palkinto menee ihmisoikeusaktivisti Ujuni Ahmedille

02/12/2022
Ujuni Ahmed. Kuva: OKM / Kati Järvinen
Ujuni Ahmed. Kuva: OKM / Kati Järvinen

YLE (1.12.) - Suomi-palkinto menee tänä vuonna Ujuni Ahmedille. Suomi-palkinto meni yhteensä kahdeksalle suomalaiselle. Ujuni Ahmed on yksi heistä. Suomi-palkinto on Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön jakama palkinto. Ministeriö jakaa palkinnon sellaisille ihmisille, jotka ovat tehneet yhteiskunnallisesti merkittäviä asioita. Jokainen palkinnon saaja saa 15.000 euroa.  Palkinto voi mennä yhdelle henkilölle tai esimerkiksi työryhmälle.


ihmisoikeusaktivisti - human rights activist
palkinto - price
yhteensä - altogether
opetus- ja kulttuuriministeriö - Ministry of Education and Culture
yhteiskunta - society
merkittävä - notable, significant
yhteiskunnallisesti merkittävä - significant to society
työryhmä - working group


Ujuni Ahmed on somalitaustainen suomalainen ihmisoikeusaktivisti. Ujuni Ahmed työskentelee tyttöjen ja naisten oikeuksien puolesta. Ujuni Ahmed toivoo, että tytöillä ja naisilla olisi parempi elämä. Hän haluaa, että esimerkiksi sukuelinten silpominen ja kunniaväkivalta loppuisi.


somalitaustainen - of somali background
työskennellä (minkä?) puolesta - to work on behalf of (what?)
oikeudet - rights
sukuelinten silpominen - (female) genital mutilation
kunnia - honor
väkivalta - violence
kunniaväkivalta - honor-based violence


Ahmed on Fenix Helsinki -järjestön toiminnanjohtaja. Fenix Helsinki -järjestö on kansalaisjärjestö. Fenix Helsinki tutkii, onko Suomessa kunniaväkivaltaa ja naisten ja lasten sukuelinten silpomista. Fenix Helsinki myös tarjoaa psykososiaalista apua maahanmuuttajanaisille heidän omalla äidinkielellään.

Ahmed on kritisoinut suomalaisia viranomaisia, koska viranomaiset eivät edistä tarpeeksi lasten ja naisten turvallisuutta. Hän työskentelee yhdessä terveydenhoidon ammattilaisten ja opettajien kanssa. Hän yrittää myös vaikuttaa Suomessa asuviin maahanmuuttajiin.


järjestö - organization
toiminnanjohtaja - executive manager
kansalaisjärjestö - NGO
tutkia - to research, investigate
tarjota - to offer
apu - help
maahanmuuttaja - immigrant
äidinkieli - native language, mother tongue
viranomaiset - officials
edistää - to advance, to further
turvallisuus - safety
terveydenhuolto - health care
ammattilainen - professional
vaikuttaa (mihin? kehen?) - to influence (what? who?)


Vuonna 2020 Ujuni Ahmed sai Suomen PEN:in sananvapauspalkinnon. Sananvapaus tarkoittaa sitä, että ihmisillä on vapaus sanoa ja kirjoittaa mitä he ajattelevat. Ihmiset saavat ilmaista itseään vapaasti. Ahmed on myös julkaissut kirjan yhdessä Elina Hirvosen kanssa nimeltä Tytöille, jotka ajattelevat olevansa yksin (WSOY, 2022).

Suomi-palkinnon saivat Ujuni Ahmed, käsikirjoittaja ja elokuva-ohjaaja Alli Haapasalo (Tytöt tytöt tytöt, 2022), kuraattori Veikko Halmetoja, kuvanveistäjä Kirsi Kaulanen, näyttelijä Kaija Pakarinen, säveltäjä ja muusikko Salla Salmenoja, lauluntekijä ja taiteilija Jaakko Teppo sekä kaupunkifestivaali nimeltä Yläkaupungin Yö.


sananvapaus - freedom of speech
ilmaista itseään - to express oneself
julkaista - to publish
käsikirjoittaja - screenwriter
elokuva-ohjaaja - film director
kuraattori - curator
kuvanveistäjä - sculptor
näyttelijä - actor/actress
säveltäjä - composer
muusikko - musician
lauluntekijä - songwriter
taiteilija - artist

Vuoden 2022 Suomi-palkinnon saajat. Kuva: OKM / Kati Järvinen
Vuoden 2022 Suomi-palkinnon saajat. Kuva: OKM / Kati Järvinen